Bemiddeling

Bemiddeling is de techniek waarbij een conflict wordt opgelost door de betrokken partijen met bijstand van een onafhankelijke derde.

Waar in procedure de partijen verharden door het innemen van standpunten en het niet meer kunnen loslaten van hun stellingname, wordt in de bemiddeling gezocht naar de behoeften van de partijen en hoe het best in de concrete situatie aan de behoeften van ieder kan worden voldaan.

Er wordt tijd besteed aan het plaatsen van het conflict in het ruimere kader waarbij alle omgevingsfactoren worden belicht.

In een verdere fase gaan de partijen zelf brainstormen om tot een gedragen creatieve oplossing te komen.

Er wordt afgestapt van het klassieke kader dader-slachtoffer.

De ideale bemiddeling zorgt ervoor dat partijen hun eigen koers kunnen verder varen, mekaar nog respecteren en genegen zijn zelfs als hun wegen scheiden.

De door partijen bereikte overeenkomst wordt neergeschreven in een regelingsakte of een onderhandse overeenkomst die door de Rechtbank kan gehomologeerd worden of die kan dienen als basis voor het vonnis van echtscheiding door onderlinge toestemming.